Algemene voorwaarden

Geldig vanaf: 1 februari 2022

Gegevens

Bedrijfsnaam: Alana Fotografie 

Websites: www.alanafotografie.nl www.instagram.com/alana.fotografie

Email: info@alanafotografie.nl 


Algemeen

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. 

De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten allen tijden aan te passen. 

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. 


De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer bij een buitenshoot (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Bij een binnenshoot op locatie, waarbij reserveringskosten zijn gemaakt, is annuleren alleen mogelijk als locatie de shoot kan verplaatsen. Is dit niet het geval, zal de klant de kosten voor die dag voor eigen rekening moeten nemen. 


Betaling 

De klant mag het geoffreerde bedrag overmaken op NL39 INGB 0008 4102 85. 

De fotoshoot wordt binnen 3 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er is betaald. 

Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoe- verre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is. 


De foto’s

Na de fotoshoot zullen binnen 2 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd. 

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Alana Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. 

Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. 

Alana Fotografie zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd. 

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. 

De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. 

De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. 

Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. 

Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming. 


Privacy

Alana Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken. 

Door deze website te gebruiken, ben je het eens met ons gebruik van cookies. Gelukkig zijn ze gluten free!